โภชนาการที่ดี

โดย: ดาริน [IP: 103.157.139.xxx]
เมื่อ: 2023-08-22 15:20:37
กินข้าวคนเดียว. ลองรับประทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนบ้าน ดูว่าศูนย์อาวุโสในพื้นที่ของคุณจัดเลี้ยงอาหารเป็นกลุ่มหรือไม่ 5. ช้อปปิ้งหรือทำอาหารลำบาก โภชนาการที่ดี ตรวจสอบกับศูนย์อาวุโสในพื้นที่ของคุณเพื่อดูโปรแกรมที่สามารถช่วยคุณในการจับจ่ายหรือเตรียมอาหาร

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,827