น้ำนมแม่

โดย: นับเก้า [IP: 196.245.151.xxx]
เมื่อ: 2023-08-22 14:57:09
ในกรณีของโรคโลหิตจาง ทารกสามารถได้รับธาตุเหล็กเสริมโดยตรง หรืออาหารของแม่สามารถเสริมด้วยอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เนื่องจากน้ำนมแม่ขาดวิตามินดีและเค วิตามินเคจึงได้รับตั้งแต่แรกเกิด น้ำนมแม่ แนะนำให้ทารกตากแดดหรือเสริมด้วยวิตามินดี การให้วิตามินดีในปริมาณ 400–2,000 IU ต่อวันของมารดาจะเพิ่มระดับวิตามินดีในน้ำนมแม่ อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่สูงกว่าเท่านั้น (2,000 IU) เท่านั้นที่จะบรรลุผล ระดับ 25-OH-D ที่เพียงพอในทารก 

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,833