ความเครียดเรื้อรัง

โดย: พราวมุก [IP: 217.138.220.xxx]
เมื่อ: 2023-08-21 15:22:47
กิจกรรมชุมชนหรืออาสาสมัคร ให้พิจารณาติดต่อบุคคลที่คุณให้คำมั่นสัญญาเหล่านี้และแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านั้นได้ในขณะนี้ ความเครียดเรื้อรัง คุณอาจขอความช่วยเหลือในการทำงานเหล่านี้ให้สำเร็จ งดรับภาระผูกพันใดๆ จนกว่าคุณจะรู้สึกว่าความเครียดอยู่ภายใต้การควบคุม การกำหนดขอบเขตของภาระผูกพันที่ไม่จำเป็นเป็นสิ่งสำคัญในการบรรเทาความเครียดเรื้อรัง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,155