ความปลอดภัย

โดย: ดาริน [IP: 93.113.202.xxx]
เมื่อ: 2023-08-21 15:01:26
หากคุณเป็นผู้จัดการความปลอดภัย คุณจะจัดการอะไรหากไม่สามารถวัด ทำความเข้าใจ หรือกำหนดได้อย่างถูกต้อง คุณกำลังจัดการสิ่งต่าง ๆ (อันตราย), สถิติ, ระบบ, การปฏิบัติตาม, ความปลอดภัย พฤติกรรม, ความรู้สึก, ความล้มเหลว, ความคิดหรือการรับรู้? นั่นคือความปลอดภัย? หากคุณเป็น Zero Harm Manager – คุณไม่ได้จัดการอะไรเลยใช่ไหม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,874