สภาพแวดล้อมที่ร้อน

โดย: มอนเน่ [IP: 212.30.60.xxx]
เมื่อ: 2023-08-21 14:50:27
ร่างกายมนุษย์มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมที่ร้อน? กลับไปด้านบน ร่างกายมนุษย์ที่แข็งแรงจะรักษาอุณหภูมิภายในไว้ประมาณ 37°C ความแปรปรวน สภาพแวดล้อมที่ร้อน โดยปกติจะต่ำกว่า 1°C เกิดขึ้นกับช่วงเวลาของวัน ระดับของกิจกรรมทางกาย หรือสภาวะทางอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายที่มากกว่า 1°C จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเจ็บป่วยหรือเมื่อสภาวะแวดล้อม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,830