กระเพาะอาหาร

โดย: นารา [IP: 156.146.55.xxx]
เมื่อ: 2023-08-21 14:30:28
กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารของคุณสร้างน้ำย่อยและย่อยอาหาร มันเก็บอาหารไว้จนกว่าจะพร้อมที่จะระบายเข้าสู่ลำไส้เล็กของ คุณ ลำไส้เล็กอาหารผสมกับน้ำย่อยจากลำไส้ตับและตับอ่อน กระเพาะอาหาร ผนังลำไส้ของคุณดูดซับ สารอาหารและน้ำจากอาหารและส่งของเสียไปยังลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ของคุณเปลี่ยนของเสียให้เป็นอุจจาระ มันดันอุจจาระเข้าไปในทวารหนักของคุณ ไส้ตรงไส้ตรงคือส่วนล่างของลำไส้ใหญ่ของคุณ เก็บอุจจาระไว้จนกว่าคุณจะมีการเคลื่อนไหวของลำไส้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,839