เพิ่มความผูกพันของพนักงาน

โดย: 11 [IP: 79.110.55.xxx]
เมื่อ: 2023-08-16 14:03:27
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นมากกว่าแค่การรับรองว่าได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องเท่านั้น นอกจากนี้ยังทำงานเพื่อเชื่อมต่อผู้อื่นและเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานและสมาชิกคนอื่น ๆ ขององค์กร วิธีนี้ได้ผลในท้ายที่สุดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นระหว่างพนักงาน ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจของพนักงานที่เพิ่มขึ้นและวัฒนธรรมองค์กรที่ดียิ่งขึ้น วิธีที่ การสื่อสาร ช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน ได้แก่: ช่วยให้ฝ่ายบริหารเข้าใจเป้าหมายและความต้องการของพนักงานได้ดีขึ้น และอะไรเป็นแรงจูงใจให้พวกเขา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทักษะและความสามารถของพนักงานได้รับการยอมรับและนำไปใช้เมื่อเป็นไปได้ ปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างพนักงานเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่สนุกสนานยิ่งขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างพนักงานและผู้บริหารรวมถึงระหว่างผู้บริหารและพนักงานระดับ C ขององค์กร

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,858