สมาธิสั้น

โดย: 11 [IP: 180.149.229.xxx]
เมื่อ: 2023-08-16 12:11:35
โรคสมาธิสั้น (ADHD) เป็นภาวะที่ทำให้ขาดสมาธิและในบางคนสมาธิสั้น หลายคนไม่ทราบว่าความโกรธและความหงุดหงิดเป็นส่วนสำคัญของการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น แม้ว่าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคสมาธิสั้นจะไม่รวมถึง ความโกรธ แต่ก็เป็นส่วนสำคัญของโรคสมาธิสั้นสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จำนวนมาก ADHD เป็นที่ทราบกันดีว่าทำให้เกิดความยากลำบากในการควบคุมอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความโกรธ สมาธิสั้น ความตื่นเต้น หรือความก้าวร้าว ประมาณว่าประมาณ70%ของผู้ใหญ่รายงานปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,829