ความยากจน

โดย: 11 [IP: 195.158.248.xxx]
เมื่อ: 2023-08-15 14:54:23
ความยากจนและความ หิว โหยเป็นของคู่กัน พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กที่ประสบปัญหาความยากจนมักจะไม่สามารถซื้ออาหารได้เพียงพอสำหรับเลี้ยงตัวเองและลูก ๆ และถ้าทำได้ พวกเขามักจะไม่สามารถซื้ออาหารที่อุดมด้วยสารอาหารได้ ในทางกลับกัน ภาวะทุพโภชนาการทำให้เด็กมีสมาธิในโรงเรียนได้ยากขึ้น ขัดขวางโอกาสของพวกเขาที่จะทำลายสิ่งที่มักเป็นวัฏจักรความยากจนระหว่างรุ่น พ่อแม่ (โดยเฉพาะแม่) ที่อดมื้อกินมื้อเพื่อให้ลูกๆ มีพอกิน อาจประสบปัญหากับการทำงานเพื่อหาเงินให้เพียงพอกับอาหารบนโต๊ะ มันเป็นวงจรอุบาทว์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 551,718