การไม่สูบบุหรี่

โดย: มอนเน่ [IP: 85.132.252.xxx]
เมื่อ: 2023-08-15 14:49:58
ยาสูบรูปแบบอื่นมีอันตรายด้วยหรือไม่? นอกจากบุหรี่แล้ว ยังมียาสูบอีกหลายรูปแบบ บางคนสูบบุหรี่ในซิการ์และท่อน้ำ (มอระกู่) ยาสูบในรูปแบบเหล่านี้ยังมีสารเคมีอันตรายและนิโคติน การไม่สูบบุหรี่ ซิการ์บางชนิดมีใบยาสูบมากพอๆ กับบุหรี่ทั้งซอง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,833