การสูบบุหรี่

โดย: นารา [IP: 102.38.204.xxx]
เมื่อ: 2023-08-15 14:17:57
โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่รักษาได้อย่างไร? โรคส่วนใหญ่ที่เกิดจากการสูบบุหรี่สามารถจัดการได้โดยผู้ให้บริการด้านสุขภาพ คุณอาจต้อง แพทย์โรคหัวใจ (แพทย์หัวใจ) การสูบบุหรี่ เพื่อรักษาความเสียหายต่อหัวใจของคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านปอดเพื่อรักษาปัญหาการหายใจ เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ทีมเนื้องอกวิทยาเพื่อรักษามะเร็งที่คุณอาจพัฒนา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 544,481