ไขกระดูก

โดย: 11 [IP: 5.181.157.xxx]
เมื่อ: 2023-08-15 14:06:39
ที่ด้านล่างของก้านสมอง เมดัลลาคือจุดที่ สมอง บรรจบกับไขสันหลัง ไขกระดูกมีความสำคัญต่อการอยู่รอด หน้าที่ของเมดัลลาควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงจังหวะการเต้นของหัวใจ การหายใจ การไหลเวียนของเลือด และระดับออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ เมดัลลาทำหน้าที่สะท้อนกลับ เช่น จาม อาเจียน ไอ และกลืนน้ำลาย ไขสันหลังยื่นออกมาจากด้านล่างของเมดัลลาและผ่านช่องเปิดขนาดใหญ่ที่ด้านล่างของกะโหลกศีรษะ ไขสันหลังรองรับข้อความจากสมองและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,862