การเจริญพันธุ์

โดย: นารา [IP: 185.51.134.xxx]
เมื่อ: 2023-08-15 13:59:51
แม้ว่าอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น โครงสร้างอายุ จะต้องพิจารณาการย้ายถิ่นฐานหรือการย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีสตรีวัยเจริญพันธุ์จำนวนมากและผู้สูงอายุจำนวนค่อนข้างน้อยในสังคมที่กำหนดอัตราการเสียชีวิตจะต่ำ การเจริญพันธุ์ ดังนั้นแม้ว่า TFR จะต่ำกว่าอัตราการแทนที่ แต่จำนวนประชากรอาจคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มนี้ไม่สามารถคงอยู่ตลอดไป แต่สามารถคงอยู่ได้นานหลายทศวรรษ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,155