คาร์บอนไดออกไซด์

โดย: เฌอแตม [IP: 102.38.199.xxx]
เมื่อ: 2023-08-15 13:50:23
แอมโมเนียทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้ความกดดันเพื่อสร้างแอมโมเนียมคาร์บาเมต คาร์บอนไดออกไซด์ จากนั้นจึงเกิดเป็นยูเรียซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของปุ๋ยและพลาสติก คาร์บอนไดออกไซด์ละลายได้เล็กน้อยในน้ำ (ปริมาตร 1.79 ต่อปริมาตรที่ 0 °C และความดันบรรยากาศ ปริมาณมากขึ้นที่ความ ดันสูงขึ้น) ก่อตัวเป็นสารละลายที่เป็นกรดอ่อนๆ สารละลายนี้มีกรด ไดเบสิก ที่เรียกว่ากรดคาร์บอนิก(เอช2โค3 ).

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 544,479