Starbucks

โดย: มอนเน่ [IP: 194.34.132.xxx]
เมื่อ: 2023-08-14 15:23:52
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี้ Starbucks ก็เผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนงานในร้านค้าหลายแห่งเริ่มรวมตัวกัน แม้ว่าจะมีการต่อต้านจากบริษัทก็ตาม Starbucks นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาด้านซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อยอดขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักของบริษัท ในปี 2565 จอห์นสันจากไปกะทันหัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,869