Starbucks

โดย: ออร์แกน [IP: 172.83.40.xxx]
เมื่อ: 2023-08-14 15:15:34
ในปี 1981Howard Schultzตัวแทนฝ่ายขายของ Hammarplast บริษัทสัญชาติสวีเดนที่ผลิตอุปกรณ์ในครัวและของใช้ในบ้านที่ Starbucks ซื้อเครื่องทำกาแฟดริปมา Starbucks สังเกตว่าคำสั่งซื้อของบริษัทมีปริมาณมากเพียงใด ทำให้เขาต้องไปเยี่ยมชม ชูลท์ซรู้สึกประทับใจมากที่เขาตัดสินใจประกอบอาชีพที่สตาร์บัคส์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,830