การตอบสนอง

โดย: โสน [IP: 195.181.167.xxx]
เมื่อ: 2023-08-14 14:44:37
ไขสันหลังเป็นเนื้อเยื่อเส้นประสาทที่มัดยาวประมาณ 18 นิ้วและหนา 1/2 นิ้ว มันขยายจากส่วนล่างของสมองลงผ่านกระดูกสันหลัง ระหว่างทางเส้นประสาทแตกแขนงออกไปทั่วร่างกาย การตอบสนอง สมองและไขสันหลังได้รับการปกป้องโดยกระดูก สมองโดยกระดูกของกะโหลกศีรษะ และไขสันหลังโดยชุดของกระดูกรูปวงแหวนที่เรียกว่ากระดูกสันหลัง ทั้งสองถูกหุ้มด้วยชั้นของเยื่อหุ้มที่เรียกว่า meninges และของเหลวพิเศษที่เรียกว่าน้ำไขสันหลัง ของเหลวนี้ช่วยปกป้องเนื้อเยื่อประสาท รักษาสุขภาพ และกำจัดของเสีย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,150