หัวใจล้มเหลว

โดย: มาเฟีย [IP: 85.204.78.xxx]
เมื่อ: 2023-08-14 14:13:12
สเตจ บี ระยะ B (ภาวะหัวใจล้มเหลวก่อน) หมายความว่าหัวใจห้องล่างซ้ายของคุณทำงานได้ไม่ดีและ/หรือมีโครงสร้างที่ผิดปกติ แต่คุณไม่เคยมีอาการของหัวใจล้มเหลวมาก่อน สเตจ ซี ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวระยะ C มีการวินิจฉัยภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจล้มเหลว และปัจจุบันมีหรือเคยมีอาการและอาการแสดงของภาวะนี้ ระยะ D และ EF ที่ลดลง ( ส่วนดีดออก ) ผู้ที่มี HFrEF ระยะ D (ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการขับออกลดลง) มีอาการขั้นสูงที่ไม่ดีขึ้นเมื่อรักษา นี่คือระยะสุดท้ายของภาวะหัวใจล้มเหลว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 551,720