แบรนด์คือคุณลักษณะ

โดย: อ๊อฟ [IP: 196.245.151.xxx]
เมื่อ: 2023-08-14 13:02:35
แบรนด์คือคุณลักษณะหรือชุดคุณลักษณะที่ทำให้องค์กรหนึ่งแตกต่างจากอีกองค์กรหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วแบรนด์จะประกอบด้วยชื่อ แบรนด์  แท็กไลน์ โลโก้หรือสัญลักษณ์ การออกแบบ เสียงของแบรนด์ และอื่นๆ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 544,479