การวินิจฉัยทำได้โดยการสังเกตตัวไร

โดย: พลอย [IP: 85.132.252.xxx]
เมื่อ: 2023-08-14 12:57:48
การวินิจฉัยทำได้โดยการสังเกตตัวไร ซึ่งโดยปกติจะตรงไปตรงมาและอาจทำได้โดยการตรวจหูของสัตว์เลี้ยงด้วยเครื่องตรวจหู (otoscope) หรือการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ของของเหลวที่ไหลออกจากหู เห็บ  หากหูเจ็บมาก สัตว์เลี้ยงอาจต้องได้รับการทำให้สงบเพื่อให้ได้รับการตรวจและรักษาหูอย่างเหมาะสม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 544,480