กระบวนการทางปัญญา

โดย: เลดี้ [IP: 190.2.146.xxx]
เมื่อ: 2023-08-12 14:55:40
แนวทางที่สองขึ้นอยู่กับงานของนักจิตวิทยาชาวสวิสฌอง เพียเจต์ซึ่งมองการปรับตัวทาง ความคิด กระบวนการทางปัญญา ในแง่ของสองกระบวนการพื้นฐานการดูดซึมและที่พัก. การผสมกลมกลืนเป็นกระบวนการของการตีความความเป็นจริงในแง่ของแบบจำลองภายในของบุคคลหนึ่งในโลก (จากประสบการณ์ที่ผ่านมา) ที่พักแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโมเดลนั้นผ่านกระบวนการปรับให้เข้ากับประสบการณ์ นักจิตวิทยาชาวอเมริกันเจอโรม เอส. บรูเนอร์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,155