ความต้องการและความปรารถนาของบุคคลหนึ่งมีแบบอย่างเหนือ

โดย: ตะ [IP: 94.137.92.xxx]
เมื่อ: 2023-08-12 12:50:57
ความต้องการและความปรารถนาของบุคคลหนึ่งมีแบบอย่างเหนืออีกบุคคลหนึ่ง ในตอนแรกอาจรู้สึกว่าได้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นเรื่องดีที่รู้ว่าคุณกำลังให้การสนับสนุน และรู้สึกดีที่รู้ว่าคุณกำลังมีส่วนในความสำเร็จและความสุขของผู้อื่น น่าเสียดายที่คุณอาจมองข้ามคุณค่า ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์  และความต้องการของตนเอง จนมองไม่เห็นตัวตนของคุณในที่สุด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 551,722