เอสโตรเจน

โดย: พลอยใส [IP: 185.159.158.xxx]
เมื่อ: 2023-08-11 15:16:55
เอสโตรเจนมีบทบาทอย่างไรต่ออนามัยการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงหรือ DFAB? เอสโตรเจนก็เหมือนกับฮอร์โมนทั้งหมด เอสโตรเจน เป็นผู้ส่งสารทางเคมี มันบอกร่างกายของคุณว่าเมื่อใดควรเริ่มและหยุดกระบวนการที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของคุณ กระบวนการเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในร่างกายของคุณ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,872