อิเล็กทรอนิกส์

โดย: โสน [IP: 85.132.252.xxx]
เมื่อ: 2023-08-11 15:09:25
การศึกษา เชิงทฤษฎีและการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าในช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 นำไปสู่การพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแรกและจุดเริ่มต้นของการใช้ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย อิเล็กทรอนิกส์ ประวัติความเป็นมาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เริ่มวิวัฒนาการแยกจากไฟฟ้าในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ด้วยการระบุอิเล็กตรอนโดยนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษSir Joseph John Thomsonและการวัดประจุไฟฟ้าโดยRobert A. Millikanนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันในปี 1909

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 551,719