อาหารเช้า

โดย: โสน [IP: 103.108.231.xxx]
เมื่อ: 2023-08-11 14:36:14
ในตอนเช้า หลังจากที่คุณอดอาหารนานถึง 12 ชั่วโมง ไกลโคเจนที่สะสมไว้ของคุณจะอยู่ในระดับต่ำ อาหารเช้า เมื่อพลังงานจากที่เก็บไกลโคเจนของคุณถูกใช้หมดแล้ว ร่างกายของคุณจะเริ่มสลายกรดไขมันเพื่อผลิตพลังงานที่จำเป็น แต่ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรต กรดไขมันจะถูกออกซิไดซ์เพียงบางส่วน ซึ่งสามารถลดระดับพลังงานของคุณได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,868