หัวใจวาย

โดย: โสน [IP: 188.215.235.xxx]
เมื่อ: 2023-08-11 13:34:36
หัวใจวายรู้สึกอย่างไร? เมื่อหัวใจวายเกิดขึ้น การไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนหนึ่งของหัวใจจะหยุดลงหรือต่ำกว่าปกติมาก ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อกล้ามเนื้อหัวใจส่วนนั้น หัวใจวาย เมื่อส่วนหนึ่งของหัวใจของคุณไม่สามารถสูบฉีดได้เนื่องจากหัวใจกำลังจะตายเนื่องจากขาดการไหลเวียนของเลือด มันอาจทำให้ลำดับการสูบฉีดของหัวใจทั้งหมดของคุณหยุดชะงักได้ ซึ่งช่วยลดหรือหยุดการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนอื่นๆ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,827