หลักฐานบ่งชี้ว่าในช่วง 6 เดือนแรก

โดย: ธาม [IP: 156.146.55.xxx]
เมื่อ: 2023-08-11 12:30:13
หลักฐานบ่งชี้ว่าในช่วง 6 เดือนแรก ทารกสามารถสัมผัสและตอบสนองต่อความทุกข์ได้โดยใช้พฤติกรรมผ่อนคลาย อารมณ์  เช่น การดูดนม การศึกษาอื่น ๆพบว่าเด็กวัยหัดเดินพัฒนาทักษะการควบคุมตนเองในวัยเด็กและสามารถเข้าใกล้หรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขึ้นอยู่กับผลกระทบทางอารมณ์ของพวกเขา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 556,856