ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โดย: บีม [IP: 165.231.178.xxx]
เมื่อ: 2023-08-11 11:38:04
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ จังหวะ  (A-fib) . สัญญาณหัวใจที่วุ่นวายทำให้เกิดอัตราการเต้นของหัวใจอย่างรวดเร็วและไม่พร้อมเพรียงกัน เงื่อนไขนี้อาจเกิดขึ้นชั่วคราว แต่ ตอน A-fib บาง ตอนอาจไม่หยุดเว้นแต่จะได้รับการรักษา A-fibเกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,839