บริหารเวลา

โดย: นารา [IP: 5.157.13.xxx]
เมื่อ: 2023-08-10 15:42:03
การบริหารเวลาต้องมีการตัดสินใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลต้องการจะทำ หากไม่มีการจัดการเวลา บริหารเวลา บุคคลจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างต่อเนื่องและสูญเสียความรู้สึกในการควบคุมงานและชีวิตของตน งานทุกอย่างต้องใช้เวลา แต่บางงานก็มีค่ามากกว่างานอื่นๆ การจัดสรรเวลาใหม่ให้กับงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน การจัดการเวลาที่ดีทำให้สถานที่ทำงานโดยรวมมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 563,162