วินัยในตนเอง

โดย: พราวมุก [IP: 217.138.193.xxx]
เมื่อ: 2023-08-10 15:06:05
ขั้นตอนที่ห้า สร้างนิสัยและพิธีกรรมใหม่ การมีระเบียบวินัยในตนเองและการทำงานเพื่อปลูกฝังนิสัยใหม่อาจรู้สึกหวาดหวั่นในตอนแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมุ่งความสนใจไปที่งานทั้งหมดที่ทำอยู่ วินัยในตนเอง เพื่อไม่ให้รู้สึกถูกคุกคาม จงทำให้มันเรียบง่ายเข้าไว้ แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่ทำได้ แทนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในคราวเดียว ให้มุ่งความสนใจไปที่การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและควบคุมวินัยในตนเองโดยคำนึงถึงเป้าหมายนั้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,827