ความวิตกกังวล

โดย: พราวมุก [IP: 116.90.74.xxx]
เมื่อ: 2023-08-10 14:42:55
มีอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น หายใจเร็ว (hyperventilation) เหงื่อออก ตัวสั่น รู้สึกอ่อนแอหรือเหนื่อย ความวิตกกังวล มีปัญหาในการจดจ่อหรือคิดเรื่องอื่นนอกเหนือจากความกังวลในปัจจุบัน มีปัญหาในการนอนหลับ ประสบปัญหาระบบทางเดินอาหาร (GI) มีปัญหาในการควบคุมความกังวล มีความอยากที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้วิตกกังวล

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 536,944