การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

โดย: ตะ [IP: 195.158.248.xxx]
เมื่อ: 2023-08-10 12:27:50
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG หรือ ECG)เป็นการวัดกิจกรรมทางไฟฟ้าในหัวใจของคุณแบบกราฟิก มีรูปแบบเฉพาะใน สมาคม  EKG ที่แพทย์ของคุณมองหาเพื่อตรวจสอบว่ามีความผิดปกติเช่นภาวะหัวใจห้องบน (จังหวะที่ผิดปกติ) หรืออาการหัวใจวายใหม่หรือเก่า

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,821