แม้ว่าจะมีวิธีการรักษาที่ทราบกันดีว่าได้ผลสำหรับความผิดปกติทางจิต

โดย: อ๊อฟ [IP: 185.51.134.xxx]
เมื่อ: 2023-08-09 15:21:44
แม้ว่าจะมีวิธีการรักษาที่ทราบกันดีว่าได้ผลสำหรับความผิดปกติทางจิต แต่กว่า 75% ของคนในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางไม่ได้รับการรักษา(3 ) อุปสรรคในการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ภาวะซึมเศร้า  ได้แก่ การขาดการลงทุนด้านสุขภาพจิต การขาดผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ผ่านการฝึกอบรม และการตีตราทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางจิต

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 514,829