ไม่มีแบบฟอร์มการเรียกร้องสำหรับSMP

โดย: นัท [IP: 185.51.134.xxx]
เมื่อ: 2023-08-09 14:20:13
ไม่มีแบบฟอร์มการเรียกร้องสำหรับSMP ผู้หญิงต้องแจ้งให้นายจ้างทราบวันที่ต้องการให้SMPเริ่มต้นอย่างน้อย 28 วันก่อนวันที่ดังกล่าว การตั้งครรภ์  หากเธอไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผล เธอควรแจ้งให้นายจ้างทราบเกี่ยวกับ วันที่เริ่มต้น SMP ของเธอ ทันทีที่เธอสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล เธอต้องให้ใบรับรองความเป็นมารดาแก่นายจ้างด้วย ( MAT B1 )

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 551,718