โปรตีนคืออะไร

โดย: เคลย์ [IP: 165.231.178.xxx]
เมื่อ: 2023-08-08 14:43:18
โปรตีนคืออะไร โปรตีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเซลล์และทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรตีนพบได้ในอาหารหลากหลายประเภท และสิ่งสำคัญคือคุณต้องได้รับโปรตีนเพียงพอในอาหารทุกวัน ปริมาณโปรตีนที่คุณต้องการจากอาหารของคุณจะแตกต่างกันไปตามน้ำหนัก อาหารที่มีโปรตีน เพศ อายุ และสุขภาพของคุณ การตอบสนองความต้องการโปรตีนของคุณสามารถทำได้ง่ายจากการรับประทานอาหารที่หลากหลาย โปรตีนจากอาหารมาจากพืชและสัตว์ เช่น เนื้อและปลา ไข่ ผลิตภัณฑ์นม เมล็ดพืชและถั่ว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 536,945