ไมโตคอนเดรีย

โดย: ดาริน [IP: 195.181.167.xxx]
เมื่อ: 2023-08-07 14:27:51
ไมโทคอนเดรียนออร์แกเนลล์ ที่จับกับเยื่อหุ้ม พบได้ในไซโตพลาสซึมเกือบทั้งหมด เซลล์ยูคาริโอต ไมโตคอนเดรีย (เซลล์ที่มีนิวเคลียสชัดเจน) มีหน้าที่หลักในการสร้างพลังงานจำนวนมากในรูปของอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต (ATP) ไมโทคอนเด รียโดยทั่วไปมีรูปร่างกลมถึงวงรีและมีขนาดตั้งแต่ 0.5 ถึง 10 ไมครอน นอกจากผลิตพลังงานแล้ว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 536,941