แมกนีเซียม

โดย: พลอยใส [IP: 196.245.151.xxx]
เมื่อ: 2023-08-05 13:45:05
แมกนีเซียมถูกผลิตขึ้นในเชิงพาณิชย์โดยการอิเล็กโทรไลซิสของแมกนีเซียมคลอไรด์ที่หลอมเหลว (MgCl 2 ) แมกนีเซียม ซึ่งแปรรูปจากน้ำทะเลเป็นส่วนใหญ่และโดยการรีดักชันโดยตรงของสารประกอบด้วยตัวรีดิวซ์ที่เหมาะสม เช่น จากปฏิกิริยาของแมกนีเซียมออกไซด์หรือโดโลไมต์ที่เผาด้วยเฟอร์โรซิลิกอน (กระบวนการ Pidgeon) . ( ดู การแปรรูปแมกนีเซียม )

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 536,942