การเลี้ยงตัวอ่อน

โดย: อ๊อฟ [IP: 64.64.117.xxx]
เมื่อ: 2023-07-27 12:26:15
การเลี้ยงตัวอ่อน กุ้งอามาโนะ  นี่จะเป็นส่วนที่ยาก ดังนั้นโปรดระวัง พวกเหล่านี้มีขนาดเล็ก! หลังจากไข่ฟักเป็นตัวแล้ว ตัวอ่อนจะมีเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในน้ำจืด ปิดไฟโดยรอบทั้งหมดแล้วส่องไฟฉายไปที่จุดหนึ่งบนภาชนะ ตัวอ่อนของ Amano จะถูกดึงดูดไปที่แสงและจะเคลื่อนที่เข้าหามัน ทำให้ง่ายต่อการปัดเศษพวกมันทั้งหมด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 536,955