เส้นเลือดฝอยหลอดเลือดเล็กๆ

โดย: ส้ม [IP: 185.195.237.xxx]
เมื่อ: 2023-07-24 13:38:19
เส้นเลือดฝอยหลอดเลือดเล็ก เลือด  เหล่านี้มีผนังบาง ออกซิเจนและสารอาหารจากเลือดสามารถเคลื่อนผ่านผนังและเข้าสู่อวัยวะและเนื้อเยื่อได้ เส้นเลือดฝอยยังนำของเสียออกจากเนื้อเยื่อของคุณด้วย เส้นเลือดฝอยเป็นที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนและสารอาหารสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 536,952