โรงแรม

โดย: พราวมุก [IP: 188.215.235.xxx]
เมื่อ: 2023-07-22 15:01:30
โรงแรมที่ทันสมัยเป็นผลมาจากการอายุทางรถไฟ การเดินทางที่เร็วขึ้นทำให้ความต้องการโรงแรมขนาดเล็กที่ให้บริการ เส้นทาง รถโค้ช แบบเก่าหมด ไป และหลายโรงแรมเหล่านี้ถูกบีบให้เลิกกิจการ โรงแรม ในทางกลับกัน โรงแรมใหม่และขนาดใหญ่กว่าจำนวนมากถูกสร้างขึ้นอย่างมีกำไรใกล้กับสถานีรถไฟ เมื่อการเดินทางเพื่อความบันเทิงได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 536,949