แปะก๊วย

โดย: เฌอแตม [IP: 5.8.16.xxx]
เมื่อ: 2023-07-21 13:23:26
Microsporangia (โครงสร้างที่สร้างละอองเรณู) และออวุล ตัวเมีย จะพัดพามาบนต้นไม้ที่แยกจากกัน ละอองเรณูถูกลมพัดพาไปยังต้นตัวเมีย ต้น Megasporangiate (เพศเมีย) แปะก๊วย มีออวุลคู่ ซึ่งเมื่อปฏิสนธิแล้วจะพัฒนาเป็นเมล็ด สีเหลืองคล้ายลูกพลัม ยาวประมาณ 2.5 ซม. (1 นิ้ว) ประกอบด้วยส่วนด้านในขนาดใหญ่คล้ายถั่วล้อมรอบด้วยเนื้อหุ้มชั้นนอก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 536,949