มนุษย์

โดย: 222 [IP: 156.146.55.xxx]
เมื่อ: 2023-07-21 12:00:16
ยีนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการแปรผันทางชีววิทยาของมนุษย์ในลักษณะที่มองเห็นได้ สรีรวิทยา มนุษย์ ความไวต่อโรค ความสามารถทางจิต ขนาดของร่างกาย และอายุขัย แม้ว่ามนุษย์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันหลายอย่าง (เช่น ความบกพร่องทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพ) แต่มนุษย์สองคนใดก็ตามมีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมอย่างน้อย 99%

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 536,940